00.00.0000 - 00:00:00
پشتیبانی زنده
الان بازی کن

Multiply your earnings as the Zeppelin rises

Zeppelin
How To Play?

How to play Zeppelin game?

Top Winners
How To Play? Go Back

قوانین:

بازیکنان می بایست شرط هایشان را قبل از هر راند بازی ارائه دهند.

پس  از شرط بندی، ضرایب افزایشی در برخی نقاط تصادفی به صورت گرافیکی به روی صفحه ی نمایش نشان داده می شوند.

سود برنده توسط ضرب نرخ شرط و ضریب همان لحظه تعیین می شود.

شما می توانید حداکثر میزان سود مطلوب خود را در بخش "Auto Cashout" تعیین کنید.

در صورت استفاده از گزینه Cashout، مقدار سود برد توسط ضریب موجود در لحظه ی کلیک روی این گزینه تعیین می شود.

پولی که بازیکن برنده می شود قبل از راند بعدی بازی، در موجودی حساب قابل مشاهده است.

جک پوت[O2]برای  ضرایب بین 500 تا 900 قابل بازی کردن هست.جک پوت[He]برای  ضرایب 900 به بالا قابل بازی کردن هست. برد ها و سودهای جک پوت متناسب با ضرایب شرط ها بین برندگان تقسیم خواهد شد. کسانی که زیر ضریب  ۲ شرط بسته باشند قادر به دریافت جایزه

شرط بندی رایگان: شرط بندی رایگان، کاربر موجودی خود را بدون اینکه در در شرط مورد نظر استفاده کند، می تواند از شرط رایگان استفاده کند.هر شرط رایگان ضریب و مقدار مشخص خود را دارد که باید رعایت شود.اگر ضریب شرط رایگان رعایت نشود، سیستم کلید فعال سازی شرط رایگان را ظاهر نمی کند و اگر رعایت شود کلید شرط بندی رایگان برای کاربران ظاهر می شود.برای شرط بندی با موجودی اصلی و شرط رایگان در یک شرط امکان پذیر نیست.اگر کاربر دو شرط رایگان داشته باشد نمی تواند هر دو شرط رایگان را همزمان استفاده کند.کاربر بعد از اینکه شرط رایگان را استفاده کرد نمی تواند شرط را لغو کند.

 

نزول، این قابلیت به صورت تصادفی برای کاربراین مبالغی از پیش انتخاب شده رو اضافه می کند.کاربر باید مقداری را برای رها کردن پول انتخاب کند.اگر کاربریانی که پول خود را آزاد می کنندتعداد کمی باشد، سیستم نسبت به میزان کاربران انلاین نقسیم بندی می کند.

jackpot نخواهند بود.

 افزایش مقادیر ضرایب می تواند در هر زمانی (از جمله در 1.00) متوقف شود. اگر این افزایش قبل از کلیک بر گزینه ی  Cashout متوقف شود، شرط محکوم به باخت است. 

حداکثر سود در شرط بندی 30،000 (به واحد پول نشان داده شده در بازی) می باشد.

اگر مبلغ سود از عدد تعیین شده در بخش Auto Cashout بیشتر شود، مبلغ سود اختصاصی به کاربر معادل نرخ تعیین شده دراین بخش خواهد بود.

بررسی اعتبار هرراند بازی:

بررسی هر راند بازی به شما این فرصت را می دهد تا اطمینان حاصل کنید که ضرایب از پیش تعریف شده اند و به شرط های کاربران یا سایر عوامل بستگی ندارند.

در سرور نتیجه راندهای آتی تعریف شده است و بازی با روند خاص اجرا می شود . نتایج راند بعدی توسط راند فعلی تعریف نمی شوند. بدین ترتیب، امکان محاسبه ی ضریب راند بعدی بر اساس رفتار کاربر وجود نخواهد داشت.

کلمه رمز هر راند و کد اعتباری چیست؟ هرراند شامل 3 پارامتر اساسی است که رمز کلیدی هر راند را ایجاد می کند. این پارامترها عبارتند از: تعداد راند، ضریب راند و شماره سریال منحصر به فرد هر راند. رمز کلیدی هر راند ترکیبی از این سه پارامتر است. برای مثال، اگر تعداد راند 70588، ضریب راند 7.09 و شماره سریال منحصر به فرد راند 0f51c914-0045-46bc-8487-03036c467cbb باشد، رمز کلیدی راند فرمت زیر را خواهد داشت: 

70588_7.09_0f51c914-0045-46bc-8487-03036c467cbb

در صفحه بازی، زیر گزینه "History"، فهرستی از راند های اتمام یافته و در جریان قابل مشاهده است. شما می توانید رمزکلیدی و کد اعتبار راندهای اتمام یافته را پیدا کنید. برای راندهای در جریان فقط کد اعتباری نمایش داده می شود. کد اعتباری کلید راند رمزنگاری شده با الگوریتم SHA256 است. کلید رمزگذاری شده با چنین الگوریتمی منحصر به فرد است و برای دو کلید مختلف یک کد رمزگذاری مشابه وجود ندارد. بنابراین، گر بازیکنی بتواند این کد را ببیند و مقایسه کند، تغییر نتیجه راند بدون تغییر رمزکلید ی غیر ممکن است.

چگونه می توان اعتبار هر راند را بررسی کرد؟ برای مثال کد اعتباری راند برابر: d7b109260bb9ebab3c5b256ad5e4c0c3639923b9d6fd519762cd961c36cd985f است. شما باید منتظر ظاهر شدن رمزکلیدی راند بعد از پایان آن باشید. سپس می توانید رمز کلیدی راند را با الگوریتم SHA256 رمزگذاری کنید و همان کد اعتباری قابل مشاهده در لحظه را دریافت کنید. برای ساده کردن این فرآیند، می توانید از ماشین حساب های SHA256 آنلاین استفاده کنید، سایت های زیر نمونه هایی از آن هستند

 http://www.xorbin.com/tools/sha256-hash-calculator

 

 و http://www.md5calc.com/sha256